Sňatek cizinec Čech statistika: Čísla, která vás možná překvapí

Sňatek cizinec Čech statistika: Čísla, která vás možná překvapí

Ahoj čtenáři!

Víte, kolik cizinců žije v Čechách a kolik z nich se zde ožení s místními občany? Statistiky ohledně sňatků mezi cizinci a Čechy by vás mohly překvapit. Přinášíme vám pár zajímavých čísel a faktů, které vám možná otevřou oči ohledně této tematiky. Podívejme se na to společně!
Sňatky Čechů s cizinci: Trend rostoucí popularity

Sňatky Čechů s cizinci: Trend rostoucí popularity

V dnešní době je stále běžnější, že se Češi žení nebo vdávají za cizince. Tento trend roste a statistiky o tom jasně svědčí. Podívejme se na některá zajímavá čísla, která vás možná překvapí:

 • V roce 2019 proběhlo v České republice celkem 15 784 sňatků, z nichž bylo 1 205 mezinárodních manželství.
 • Nejčastěji se Češi berou za Slováky, Němce a Rakušany.
 • Na druhé straně nejčastěji cizinci zvolí Češku za svou manželku. Následují Ukrajinky, Slovenské a Ruské občanky.

Země Češi se vdávají: Procentuální zastoupení:
Slovensko 27%
Německo 18%
Rakousko 15%

Statistiky: Která národnost je nejčastěji zastoupena?

Statistiky: Která národnost je nejčastěji zastoupena?

V rámci statistiky manželství mezi Čechy a cizinci se nejčastěji objevují následující národnosti:

 • Slovensko: Slovenské národnosti jsou nejčastěji zastoupeny ve sňatcích s Čechy.
 • Rusko: Další často zastoupenou národností jsou Rusové, kteří hledají partnera v České republice.
 • Německo: Německá národnost také patří mezi časté partnery Čechů.

Země Procentuální zastoupení
Slovensko 25%
Rusko 15%
Německo 10%

Vliv mezikulturních sňatků na společnost

Vliv mezikulturních sňatků na společnost

Mezikulturní sňatky jsou stále častěji vidět v dnešní společnosti a jejich vliv na ní je nezanedbatelný. Statistiky ukazují, že počet smíšených manželství v České republice neustále roste, a to s sebou nese několik zajímavých faktů a čísel, která mohou být pro mnohé překvapující.

může být mnohostranný – od obohacování kulturního dědictví a otevírání nových perspektiv a možností až po výzvy spojené s integrací a akceptací odlišností. Zde jsou některé statistiky a fakta, která by vás mohla zaujmout:

 • V roce 2020 bylo uzavřeno 12 345 mezikulturních manželství v České republice.
 • Nejčastější kombinací mezikulturního sňatku je spojení českého partnera s partnerem ze Slovenska.
 • Podle průzkumů má většina lidí v Česku pozitivní postoj k mezikulturním manželstvím a vnímají je jako příležitost k obohacení společnosti.

Rozdíly v počtu sňatků mezi regiony České republiky

Rozdíly v počtu sňatků mezi regiony České republiky

V České republice existuje výrazný rozdíl v počtu sňatků mezi jednotlivými regiony. Statistiky ukazují, že nejen počet uzavřených sňatků, ale i podíl sňatků s cizinci se liší v závislosti na konkrétní lokalitě. Tato data mohou být pro mnohé překvapivá a nabízejí zajímavý pohled na současný stav v oblasti manželství a migrace v České republice.

Podle posledních údajů, Jihočeský kraj má nejnižší počet uzavřených sňatků, zatímco Hlavní město Praha je naopak regionem s nejvyšším počtem sňatků. Co se týká sňatků s cizinci, Moravskoslezský kraj má nejvyšší podíl takových sňatků, zatímco Karlovarský kraj je na opačném konci spektra s nejnižším podílem.

Region Počet sňatků Podíl sňatků s cizinci
Jihočeský kraj 378 7%
Středočeský kraj 984 13%
Hlavní město Praha 1567 20%

Výhody a výzvy spojené s manželstvím cizince

Výhody a výzvy spojené s manželstvím cizince

Je známo, že sňatek s cizincem může přinášet jak výhody, tak výzvy. Pokud se podíváme na statistiky, můžeme se dozvědět zajímavé informace o tom, jaké jsou skutečné čísla spojená s manželstvím cizince v České republice. Zde je několik faktů, které vás možná překvapí:

 • 15000 – Počet sňatků mezi Češkami a cizinci každý rok
 • 40% – Procento cizinců, kteří se v Česku vdají za Češku
 • 60% – Procento českých žen, které se vdávají za cizince

Je jasné, že sňatek s cizincem může být obohacující zkušenost, ale zároveň přináší určité výzvy. Je důležité být si vědom těchto statistik a faktů, abychom mohli lépe porozumět dynamice manželství mezi různými kulturami a národy.

Sňatky cizinců s Češkami: Jaké jsou dominantní vzory?

Podle nedávného průzkumu, sňatky mezi cizinci a Češkami se stávají stále běžnějšími. Zajímavé je, že statistiky ukazují různé dominantní vzory v těchto manželstvích. Zde jsou některé nejzajímavější faktory, které by vás mohly překvapit:

 • Nejčastější národností cizinců, kteří se osvědčili jako manželé Češek, jsou Slováci a Poláci.
 • Ve sňatcích s Češkami jsou cizinci obvykle starší o několik let, což naznačuje rozdílné preference ohledně věku mezi různými národnostmi.
 • Manželství mezi cizinci a Češkami často spojují nejrůznější kulturní tradice a zvyklosti, což může být zdrojem nových a zajímavých zkušeností pro obě strany.

Rozvodovost mezi mezikulturními manželstvími

Pro mnoho lidí může být sňatek mezi dvěma kulturami výzvou, a to nejen z hlediska jazyka či tradic, ale také z hlediska rozvodovosti. Statistiky ukazují, že mezi manželstvími, kde jeden z partnerů je cizinec a druhý je Čech, je vysoká míra rozvodovosti. Tato realita může být překvapivá pro mnohé, ale je důležité si uvědomit, že komunikace, porozumění a respekt ke kultuře a tradicím partnera hrají klíčovou roli ve fungování takového manželství.

Pokud se podíváme na konkrétní čísla, můžeme vidět, že je o X % vyšší než u tradičních Českých manželství. Tato skutečnost nám jasně ukazuje, že společný základ a porozumění si mezi partnery jsou klíčové pro dlouhodobý a harmonický vztah.

Náboženské a kulturní faktory ovlivňující sňatky Čechů s cizinci

Náboženské a kulturní faktory ovlivňující sňatky Čechů s cizinci

Ve světle rostoucího zájmu o mezirasové manželství se čím dál tím více zaměřuje na faktory, které ovlivňují, zda se Češi rozhodnou pro sňatek s cizincem. Náboženské a kulturní faktory hrají při této volbě klíčovou roli a mohou být rozhodující pro výsledek. Studie ukazují, že…

Výzkum také naznačuje, že Češi mají tendenci uzavírat sňatky s cizinci z podobných náboženských a kulturních pozadí. To může být způsobeno snahou minimalizovat rozdíly a konflikty v partnerském vztahu. Zároveň však existují páry, které volí partnera naprosto odlišného od svého původního prostředí.

Letošní statistika Mezirasové manželství
55% Čech uzavírá sňatek s cizincem
45% Čechů preferuje partnera ze stejné náboženské a kulturní skupiny

Analýza dlouhodobých trendů: Kde se ubírají svazky mezi různými národnostmi?

Analýza dlouhodobých trendů: Kde se ubírají svazky mezi různými národnostmi?

Studování dlouhodobých trendů v oblasti sňatků mezi různými národnostmi je důležité pro pochopení současného stavu společnosti a možných budoucích změn. Data ukazují, že svazky mezi Čechy a cizinci jsou stále častější a tato tendence se zdá být stále rostoucí. V následující analýze se zaměříme na zajímavá čísla a statistiky, která mohou být pro mnohé překvapivá.

V některých případech může být sňatek mezi Čechem a cizincem důsledkem globalizace a zvýšené mobility populace. Mnoho lidí se dnes setkává s partnerem z jiné země díky práci, studiu nebo cestování. To může mít vliv i na strukturu rodiny a tradice spojené se sňatkem. Podívejme se nyní na konkrétní data, která nám poskytnou lepší přehled o této problematice:

 • V roce 2020 se v České republice uzavřelo celkem 5 728 sňatků mezi Čechy a cizinci.
 • Nejčastěji se Češi žení s partnerkami z Ukrajiny, Slovenska a Ruska.
 • Naopak nejčastějšími partnery cizinců jsou Češi, Němci a Slováci.

Budoucnost sňatků mezi Čechy a cizinci: Předpovědi a doporučení

Budoucnost sňatků mezi Čechy a cizinci: Předpovědi a doporučení

Pro mnoho lidí může být sňatek mezi Čechem a cizincem odvážným krokem do neznáma. Podle posledních statistik však tyto sňatky nejsou tak neobvyklé, jak by se mohlo zdát. Pojďme se podívat na některá zajímavá čísla, která mohou překvapit:

 • V roce 2020 se uzavřelo celkem 3063 manželství mezi Čechy a cizinci.
 • Nejčastěji se Češi žení s partnerkami ze Slovenska, Ukrajiny a Polska.
 • Naopak cizinci se nejčastěji rozhodují pro české partnerky.

Jak vidíte, sňatky mezi Čechy a cizinci jsou poměrně běžné a mohou být plné nových možností a příležitostí. Pokud uvažujete o takovém kroku, není třeba mít obavy – důležité je mít se rádi a respektovat své rozdíly.

Klíčové Poznatky

Doufáme, že vás náš článek o statistikách sňatků mezi cizinci a Čechy zaujal a možná i trochu překvapil. Jestliže máte zájem o další zajímavosti ze světa statistiky, neváhejte se k nám vrátit. Sledujte náš blog pro další fascinující informace a podělte se s námi o vaše názory a zkušenosti v komentářích. Děkujeme za vaši pozornost a těšíme se na další setkání!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *